Amateur komt tactisch tekort.

Tactisch trainen wordt erg gemist door jongens vanaf 14 jaar die van amateur naar bvo gaan. Als ze stagelopen bij een bvo missen ze de kennis over de looplijnen van hun positie en welke manieren er zijn om op te bouwen of druk te zetten. Dit leidt er vaak toe dat ze niet aan de bal komen of dat ze overgeslagen worden. Hierdoor kunnen zij hun kwaliteiten niet optimaal laten zien bij een bvo.

Elke week hebben we daarom extra trainingen ingelast om de looplijnen per linie door te nemen en behandelen we de verschillende manieren van drukzetten en opbouw.