Algemene voorwaarden


Artikel 1. Aanmelding & inschrijving

1.1. Aanmelding voor deelname aan Football Ambitions, faciliteiten of evenement kan alleen geschieden door inzending van het inschrijfformulier op de website.

1.2: Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van het maximumaantal deelnemers zijn niet rechtsgeldig, waarvan u bericht krijgt.

1.3: Bij een te gering aantal inschrijvingen kan elk evenement geannuleerd worden, waarbij het reeds betaalde deelnamegeld zal worden terugbetaald.

1.4. Wanneer het maximumaantal voetballers is bereikt is plaatsing op een wachtlijst mogelijk.

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden en- Procedure

2.1. Deelname aan de faciliteiten is definitief wanneer er aan de volledige cursus kosten zijn voldaan.

2.2. Het cursusbedrag dient te allen tijde voorafgaand de start van de betreffende faciliteiten te zijn voldaan.

2.3. Wanneer het cursusbedrag niet binnen 14 dagen na bevestiging van de inschrijving is voldaan dan wel voorafgaand de start van de betreffende cursus vervalt de inschrijving.

2.4. Bij tussentijds stoppen van een activiteit, cursus, evenement, voetbalschool, blijft de deelnemer verplicht het volledige bedrag te betalen.

Artikel 3. Algemene regels

3.1. Football Ambitions is clubonafhankelijk en te gast bij de Voetbalvereniging. Dit houdt in dat de voetballers zich correct dienen te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan schorsing of verwijdering volgen.

3.2. De voetballers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een voetballer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende voetballer.

3.3. Bij ziekte of andere afwezigheid graag afmelden bij een van de trainers.

3.4. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Aflassingen worden digitaal doorgegeven door de trainers.

3.5. De voetballers zijn verplicht de kleding van Football Ambitions tijdens de faciliteiten te dragen.

3.6. In geval van ziekte of blessure dient de ouder en of verzorger zich af te melden bij Football Ambitions en zullen wij bekijken hoe we samen een passende oplossing kunnen vinden.

3.7. Mocht de deelnemer zich willen uitschrijven dan hanteert Football Ambitions een maand opzegtermijn.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. Football Ambitions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en diefstal of materiële schade en blessures.

4.2. Football Ambitions stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de voetballers opgelopen bij de trainingen. Football Ambitions is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de voetballer.

4.3. Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.

Artikel 5. Publicatie beeldmateriaal

5.1. Tijdens de activiteiten van Football Ambitions zullen er foto’s en video’s worden gemaakt. Dit beeldmateriaal kan worden geplaatst op social media, de website en soms ook op promotiemateriaal.  Het kan dus zijn dat uw kind op beeldmateriaal staat.

5.2. Mocht u toch niet willen dat beeldmateriaal met uw kind geplaatst of gebruikt zal worden dan kunt u ons alsnog verzoeken deze plaatjes te verwijderen dan wel niet te plaatsen. Daar zullen wij dan direct gehoor aan geven.

Artikel 6. Privacy & persoonlijke gegevens

6.1. Uw gegevens zullen we alleen gebruiken om contact met u op te kunnen nemen en nieuws en informatie naar u te kunnen verzenden. We zullen uw persoonlijke gegevens en data beschermen en verzekeren dat het alleen met uw toestemming of om wettige omstandigheden zal worden gedeeld.